– Jag har fått en interpellation från Joakim Pohlman som efterfrågar svar på två frågor, som gäller pumpstationer för cyklar. Ärendet var ju uppe för diskussion för tre veckor sedan på kommunfullmäktiges budgetsammanträde, sa Bengt Germundsson (KD) och redovisade sitt svar under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.

Finns fyra

Även en MP-motion finns i detta ärende, men en av Pohlmans frågor i den socialdemokratiska interpellationen var vad utredningen kom fram till när det gäller pumpstationer för cyklar.

– Ja, utredningen gick ju ganska snabbt sedan för det var ju flera stycken som hörde av sig här, angående pumpstationerna, och då visade det sig att det i dagsläget finns fyra pumpstationer för cyklar, sa Bengt Germundsson.

En är placerad vid butiken Team Sportia i Markaryd, och en finns vid Göinge bil i Markaryd. I Strömsnäsbruk finns det pumpstation på Shell i Luhrpasset och ytterligare en vid Mekonomen.

Annons

– Det finns alltså fyra stycken ställen där man publikt kan pumpa sina cyklar.

Köpa färdiga

Joakim Pohlmans nästa fråga var om vi kan förvänta oss att pumpstationer kommer att sättas upp.

– Och då är det ju så att Miljöpartiet har väckt en motion i november där det föreslås att kommunen även ska anordna minst en pumpstation i vardera delen (norra och södra kommundelen). Det förslaget är under beredning i tekniska förvaltningen..., berättade Bengt Germundsson.

Miljöpartiet föreslår då att dessa sätts upp vid Stig Inn i Strömsnäsbruk och vid kommunhuset i Markaryd.

Nyttan och kostnaden med att kommunala pumpstationer ska då jämföras med de privata alternativ som finns idag. Man ska också undersöka vilka kommunala fastigheter som kan vara lämpliga.

Sedan var det Joakim Pohlman att komma med ett inlägg:

– Problemet i Strömsnäsbruk är att båda pumpstationera ligger i Luhrpassat. Det finns inget i centrala Strömsnäsbruk.

I Markaryd är det dock annorlunda, påpekade Pohlman, då de redan befintliga pumpstationerna ligger "hyfsat centralt". Men Socialdemokraternas tanke är inte att man behöver koppla pumpstationerna till en kommunal fastighet. En färdig pumpstation kan istället sättas vid torget i Markaryd eller vid busstationen i Strömsnäsbruk.