Driftstörningen i det radiologiska informationssystemet, RIS, i Kronoberg medförde att kommunikationen mellan journalsystemet och RIS inte fungerade i höstas. Detta orsakade i sin tur försenade röntgenundersökningar för ett antal patienter och att utlåtanden blev försenade.

Region Kronoberg utesluter inte att det funnits risk för vårdskada på grund av det inträffade och gör därför en anmälan enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för Vård och omsorg.

Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

IVO