Det är kultur- och fritidschef Stewe Jonsson och Ann-Mari Forsberg på förvaltningen som från början lyft frågan.

— Räddningstjänsten jobbar redan i dag med en bra utvecklad metod mot suicid och psykisk ohälsa. Dessa frågor hör lite grann samman med HBTQ, berättar Stewe Jonsson som lyfte frågan i den centrala säkerhetsgruppen.

Kommunledningsgruppen har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppgift att jobba med frågan.

— Jag leder arbetet nu och vill ha en bred politisk förankring bakom det, säger Stewe Jonsson som fått kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom förslaget.

Annons

I underlaget som tagits fram framgår att människor som avviker från heteronormen fortfarande har en utsatt position i vårt samhälle och får utstå kränkningar och särbehandling.

När någon berättar om sin homosexualitet betraktas det som att personen ”kommer ut” vilket är ett bevis på att homosexualitet fortfarande betraktas som något helt avvikande.

Temasatsning

— Regnbågsvecka är inte så märkligt som det låter. Tanken är att alla ska avsätta tid att göra något. Det kan vara så att skolan har en särskild temasatsning, att det hålls föreläsningar för personal och elever men också kvällstid för allmänheten. Vi kan ta hit människor som själva är homosexuella och som får berätta hur det är. Om veckan skulle utmynna i en parad i Vetlanda så kan det väl bli det, säger Stewe Jonsson.

”Vara stolt”

Han menar att ingen behöver vara orolig för att detta skulle vara något negativt för Vetlanda, tvärtom väldigt positivt.

— Framför allt för dem som bott i Vetlanda kommun som genom åren fått finna sig i att vara marginaliserade på något sätt. Min grundtanke är att varenda unge som växer upp i Vetlanda ska vara stolt över den man är, oavsett läggning. Alla ska känna lyckan över att vara förälskad i någon utan att behöva känna sig utanför, säger Stewe Jonsson som också gärna ser föreningar i kommunen engagera sig i frågan under veckan som planeras i september nästa år och eventuellt med jämna mellanrum därefter.

Nu ska frågan upp i kommunstyrelsen.

Fotnot: HBTQ är en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.