Förra året tog vattnet nästan slut på Öland. Och redan nu införs bevattningsförbud i Laholmsbukten. I Halmstad uppger kommunen att grundvattennivåerna aldrig vara så låga som nu. Där behövs ett par höstar och vintrar "med rejält med regn eller snö för att återställa nivåerna".

Som vi tidigare berättat utreder just nu Halmstad och Laholm möjligheten att koppla in sig på Sydvattens råvattentunnel från sjön Bolmen.

Risk för upprepning

Samtidigt varnar myndigheten Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, för att problemen även börjar nå det inre av Götaland. Många stora magasin är bara halvfulla i en tid när de borde vara fulla.

Därmed finns risk att fjolårets problem med torka kan komma att upprepas.

Förra hösten bjöd i västra delen av Kronobergs län på bland annat sinande brunnar, snustorra diken, extremt breda sjöstränder. Till slut fick kommunen börja köra ut vatten till drabbade brunnsägare.

Några få stänk

Sommarhalvåret 2016 blev också det torraste på Bolmsö sedan 1995, då Valter Jonsson i Bakarebo dagligen började rapportera in nederbördsmängder till SMHI.

Under perioden förste april till siste september föll 285 millimeter, en och en halv millimeter per dag i genomsnitt. Normalt för de senaste 20 åren sommarperioder har varit 464 mm.

Annons

Maj och juni blev extremt torra. Juli räddade, tillfälligt, balansen genom bjuda på normala mängder.

Hur blev då vinterhalvåret? Har det kommit tillräckliga mängder? Nej, inte på Bolmsö i alla fall.

– Det har varit småskvättar mest hela tiden. Det har inte varit någon stor nederbörd, säger Valter Jonsson.

Blev vintertorka

När han summerar siffrorna i sitt noteringshäfte visar det sig att det kommit sånär på decimalen exakt lika lite som under sommarhalvåret - 284.8 mm. Det är den tredje lägsta vintersumman sedan 1995.

Sex väldigt torra sommarmånader följdes alltså av sex lika väldigt torra senhöst och vintermånader!

Det "brutna" meteorologiska räkenskapsåret, april till april, gav alltså 570 mm. Vår summering av SMHI:s väderdata från Bakarebo sedan 1995 visar att det borde ha kommit 50 procent mer - 858 mm.

Blötare framtid

Å andra sidan var de tre senaste åren dessförinnan något blötare än genomsnittet.

Kanske är det regnguden som fått en tillfällig dipp. Klimatexperter siar ju om allt större nederbördsmängder i takt med att vädret blir varmare.

Noteras bör att SGU skiljer på stora och små magasin. Läget för de senare, som berör enskilda brunnar, ser bättre ut även om nivåerna är under de normala i Götalands inland.