Förslagsställaren skriver att den gamla banvallen är den enda bilfria väg där Kånnaborna tryggt kan promenera med barn och hundar utan fara för att bli påkörda.

I sitt medborgarförslag skriver Ljungbybon att det är sorgligt att tvingas gå på bilvägen då det är snö och halt. Förslagsställaren påpekar dessutom att det är många som cyklar till och från jobbet på banvallen, men då det är snö och halt tvingas man ut på gamla E4 med sin snabba trafik.

Ljungbybon avslutar med en förhoppning att medborgarförslaget finner gehör "så att vi året om kan njuta av att bo på landet."