Ett antal studier visar att barn och ungdomar rör på sig allt mera sällan, då stillasittande verksamheter tenderar att ta över.

Därför behövs något som stimulerar rörelse.

Röris är en sådan möjlighet, och syftar till att stimulera barn, i det här fallet från förskoleklass till årskurs 3, att röra på sig mer.

På torsdagseftermiddagen utbildades 30 pedagoger i Friskis och Svettis lokaler.

Det handlar om ett lekfullt rörelseprogram som tar cirka 20 minuter att genomföra. Det är uppdelat i åtta delar, och dessa kan genomföras var för sig.

Detta är den andra gruppen av pedagoger som utbildas under hösten.

I klassrummet

– De här övningarna kan göras i klassrummet, säger Zara Tall.

– Detta är rörelsepass i vardagen. Det ska vara enkelt.

Annons

Friskis och Svettis hoppas att detta ska ge ringar på vattnet, eftersom det når många barn. Och även ett antal föräldrar.

Förhoppningen är att de framöver ska fortsätta träna och få en bättre hälsa.

– Om de tycker det är roligt så kanske de fortsätter, och det hoppas vi att pedagogerna också gör.

Deltagarna under kursen kom mestadels från Älmhult, men även från skolor i Osby. Friskis och Svettis har även erbjudit detta till skolor i Markaryds kommun.

Det råder ingen tvekan om att Röris är väl använd tid:

– Den utvärdering vi hade efter den första kursen var enormt bra, säger Zara Tall.

– Att låta barnen leda ett sådant här pass är superbra, och de kan ju också hitta på egna rörelser till den musik som följer med Röris.

Även en rörelseplansch får man med sig från kursen,

För Friskis och Svettis handlar det om att sprida rörelse.