I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson (KD), vill Joakim Pohlman (S) att Markaryds kommun sätter upp pumpstationer för cyklar. Det är också något som Socialdemokraterna hade med i sitt budgetförslag.

Förra budgeten

Det var dessutom ett förslag som Alliansen (KD, M och C) tog med i sin budget för 2017, där det står:

"För att underlätta och öka användningen av cykel, får tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden för att införa så kallade pumpstationer för cyklar."

Annons

När nu året börjar gå mot sitt slut, så tycker Socialdemokraterna att det vore intressant att se vad denna utredning kom fram till. Joakim Pohlman ställer två frågor till Bengt Germundsson:

"Vad kom utredningen fram till gällande pumpstationer för cyklar? Kan vi förvänta oss att pumpstationer kommer att sättas upp?"

Senast våren

Även i en motion till kommunfullmäktige, från Miljöpartiet, så önskas cykelpumpstationer i kommunens norra och södra del. Miljöpartiets Nobuaki Kudo konstaterar att nu har totalt fem stycken laddstationer för elbilar satts upp i den norra och den södra delen av Markaryds kommun. Det är gott och väl, anser Miljöpartiet, men även något bör göras för cyklisterna.

Enligt kommunens fritidschef så finns det idag en pumpstation för cyklar vid Tema Sportia i Markaryd, men däremot inte någon kommunal pumpstation.

Miljöpartiet vill att Markaryds kommun ska ordna minst en pumpstation i norr och en i söder. Detta senast våren 2018. Partiet föreslår att en pumpstation placeras vid Stig Inn i Strömsnäsbruk och en annan vid kommunhuset i Markaryd.