Många nyanlända och andra inflyttade till Markaryds kommun kräver bostäder.

– Sedan är det en positiv del att det fortsätter i Markaryd med byggnation av lägenheter. Vi har ju Victoria Park som uppe på Kaplansgatan öppnade upp en fastighet, säger oppositionsrådet Joakim Pohlman (S).

Det var Rundeln, en hyresfastighet i Markaryd som stått tom i många år. Rundeln renoverades och ett antal lägenheter kunde börja användas.

– Sedan är det ju Hamiltones fortsatta byggnation av lägenheter uppe vid Utsikten. Det är väldigt positivt att det pågår en fortbyggnad av hyreslägenheter.

Joakim Pohlman säger att huvuddelen av de som hyr av Hamiltone AB är personer som kommer utifrån, vilket är positivt för Markaryds kommun. Det behövs, anser Pohlman, då Markaryds kommun snart är uppe i 10 000 invånare.

Det finns numera inte särskilt mycket lediga lägenheter i kommunen. Det ser likadant ut i Markaryd som i många andra kommuner i landet.

– Det skiljer Markaryd från andra ställen är att Markaryd inte har något kommunalt bostadsbolag. Så vi kan ju inte själva besluta om byggnationer.

Däremot kan Markaryds kommun se till att det finns mark att bygga på för privata bostadsbolag.

Om Hagaskolan

Vad som ska hända med gamla Hagaskolan är också ett projekt som är aktuellt just nu.

Så det är inte riktigt bestämt hur det ska bli med det?

– Inte fullt ut, vilka som ska börja bygga och vad som ska hända med skolan och liknande.

Markaryds kommun behöver också bygga nya förskolor. På sikt behöver också trygghetsbostäder byggas.

– Och det kanske blir på Hagaskolan. För det ligger centralt och ligger bra till när det gäller trygghetsboende.

I närheten av Hagaskolan ligger några förskolor. Men vad som ska hända med dem, det är inte riktigt klart.

Dock är förskolan Karlvagnen, en bit bort i Markaryd, nedsliten.

– Karlvagnen tittas det en del på nu. Vi har ju föreslagit från vår sida att man ska bygga en helt ny Karlvagnen på plats där borta.

Socialdemokraterna vill att förskolorna ligger så naturnära som möjligt. Hagaskolan och de trafikerade gatorna är ingen bra plats, tycker partiet.

En lokalförsörjningsplan för Markaryds kommun ska presenteras under våren.

– Sedan har ju året präglats mycket av flyktingverksamheten. Framför allt inom socialens område. Det ser man ju dagligen hur mycket folk som är här nere (socialkontoret i Markaryd).

Bättre skola

Samtidigt har skolan och förskolan tagit emot många nya barn. Pohlman tycker att skolan har löst detta uppdrag bra.

Alliansen säger ju att det nu gäller att få ut de nyanlända på arbetsmarknaden, annars kan det bli dyrt för kommunen i framtiden.

– Ja, så är det väl. Men så är det ju också den mänskliga delen av det. Vi ska ju se till att ta till vara på duktiga människor som kommit hit ju.

Under året har också resultaten från Markaryds skola blivit betydligt bättre än tidigare.

– Vi ökade ju... och vi kom ju högt upp på lärarnas riksförbunds skala och i öppna jämförelser så ligger vi bra till skolmässigt.

Det är, säger Pohlman, ett resultat av ett arbete som utbildnings- och kulturnämnden och utbildningsförvaltningen gjort under flera år. Och det Skolverkets rapport som var kritisk mot Markaryds kommun.

– Om man ser resultaten som kom under förra året, så är de ju grundade under arbetet som gjort under åren innan.

Vara ärlig

Markaryds kommun har också fått 10, 5 miljoner kronor, som ska användas bland annat till satsningar inom vården och omsorgen.

– Det är oerhört viktigt nu att vi har en regering som ser att behoven i kommunerna ökar.

Det är inga öronmärkta pengar, utan en höjning av statsbidragen som kommunerna kan använda som de vill. En del kommuner har sänkt skatten och andra för att täcka vissa underskott i kommunekonomin.

– Och här blir det lite olika projekt och olika satsningar som Alliansen ville göra. Vi (S) ville ju öka bemanningen (inom äldreomsorgen).

Joakim Pohlman tycker att man ska vara ärlig och säga att det är den sittande regeringen som gett denna möjlighet till satsningar i Markaryds kommun.

– Hade vi haft en Alliansregering så hade vi inte fått de här pengarna till kommunen. Hade KD fått styra fullt ut, så hade det inte blivit någonting.

Pohlman anser också att det var synd att möjligheten att vara anonym på synpunkthanteringssystemet "Säg vad du tycker", togs bort.

– Jag ser det som ett sätt för Markaryds kommun att begränsa medborgarnas inflytande.

En annan sak som var positiv under året, tycker Pohlman, var Världens Barn insamlingen och att det gick så bra för Markaryds kommun i denna.