Det är Janewert Johansson och Matija Rafaj som på den socialdemokratiska fullmäktigegruppens uppdrag skrivit motionen. Man pekar bland annat på att det i dag finns cirka 350 bowlingspelande pensionärer och att den nuvarande hallen kommit att bli en viktig mötesplats inte bara för dem utan för en lång rad föreningar, motionärer och seriespelare.

De S-märkta motionärerna menar att det inte längre går att vänta på att en översikt av kvarteret Fritiden ska bli verklighet, då detta kommer att dra ut på tiden, medan bowlingens behov är betydligt mer akuta. Man påminner också om att man tidigare pekat ut gamla Favör som en tänkbar lösning, men att man nu vill ta nya tag.

Man yrkar därför att kommunen utreder kostnaderna för en ny bowlinghall och var denna i så fall ska placeras.

Relaterat: Flera aktiva väljer att lämna klubben
Relaterat: Ny ventilation på gång till bowlinghallen