Motionen handlar om att utreda möjligheterna till validering och komplettering av kunskap till undersköterska samt att pengar ska avsättas för ändamålet. Ett förslag som fötts ur ett arbetsplatsbesök hos vårdbiträden.

Den heta debatten, om motionen om validering av sjukvårdsbiträden till undersköterskor, i kommunstyrelsen var det första Anne Karlsson tog upp i talarstolen i fullmäktige.

– Socialförvaltningen skriver själva att det är ett ansträngt läge och att det behövs åtgärder för att kunna anställa. Förvaltningen har tittat på en metod, men har inte getts något uppdrag. Av det som sades i kommunstyrelsen får en uppfattningen att detta redan var i full drift, sa Anne Karlsson.

Hon undrade också varför vårdbiträdena blir så styvmoderligt behandlade.

– Förslaget handlar om att ta tillvara en yrkesgrupp som i dag har lägre status och lägre lön.

Pengabrist

Hon fik genast svar av Carina Bengtsson (C) som menade att även om det inte givits ett uppdrag till tjänstemännen att genomföra valideringen i framtiden, så kommer så att ske.

– Vi är överens om modellen men tyvärr finns det inga pengar till det. Det underskott som socialnämnden i dagsläget jobbar på är det viktigaste just nu.

Annons

Modellen: Kravmärkt yrkesroll Sverige, är den som socialförvaltningens tjänstemän förespråkar.

Carina Bengtsson menade också att den arbetsmarknadssamordnare som anställts inom kommunen, kommer att komma till vårdbiträdenas validering så snart insatserna för ungdomar som inte gått ut gymnasiet är på banan.

– Vi får ta ett steg i taget. Det går inte att vara i alla grytor samtidigt.

Satsar på de trogna

Debatten fortsatte med Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) som inte heller ville vänta med att införa valideringen.

Sverigedemokraternas Martina Ericsson var orolig för att valideringen aldrig kommer att bli av om inget beslut fattas av fullmäktige, och undrade samtidigt hur mycket det skulle kosta.

Bo Ederström (M), även ordförande i socialnämnden, hänvisade till att nämndens ekonomiska situationen inte tillåter några satsningar. Han uppskattade också kostnaden för valideringen enligt tjänstemännens förslag "mellan tummen och pekfingret" till 800 000 kronor.

Frågan slutade i votering och då valde Sverigedemokraterna att rösta med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vilket innebar att motionen bifölls och nu ska genomföras. Alternativet som i socialnämnden röstade för motionens genomförande valde i fullmäktige motsatt sida i röstningen.

– Det är jätteroligt och nu kan vårdbiträdena se att vi satsar på den trogna personalen, och det är de värda, sa Anne Karlsson efter det att mötet avslutats.