Motionen som Socialdemokraterna i Ljungby lämnade in inleddes med frågan ”Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle men arbetar vi lika aktivt med den personliga och mentala hållbarheten?”.

Deras förslag är att kommunen, tillsammans med de politiska ungdomsförbunden, ska arrangera en prideparad.

Anledningen till det är, som de skriver i motionen, att många HBTQ personer i dag utsätts för diskriminering och att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.

Socialdemokraterna menar att en årlig prideparad skulle kunna vara ett sätt att försöka förändra attityder i samhället och visa att Ljungby kommun är en tolerant kommun som välkomnar alla.