Januari

4 - Jennie Lange Karlsson utses till Årets Kronobergare för sitt stora engagemang bland de nyanlända i Virestad. Hon fick 40 procent av rösterna.

24 - Socialdemokraterna valde enhälligt Eva Ballovarre till nytt kommunalråd sedan Ingemar Almkvist bestämt sig för att hoppa av tjänsten i fråga.

25 - Det blev blandade reaktioner på valet av Eva Ballovarre, och det fanns politiker som tvekade. En synpunkt var att hon var för orutinerad för att klara av detta ansvarsfulla uppdrag.

27 - Möckelnbor protesterar mot de långt framskridna planerna på att uppföra ett stort antal bostäder på Näset. Boende ville behålla området som ett strövområde.

Februari

8 - Uppsägningar inom skola och omsorg var att vänta sedan verksamheterna i fråga tvingades spara 13 miljoner kronor. Dåvarande kommunalrådet Ingemar Almkvist uttryckte stor oro kring detta.

22 - Älmhults kommuns kommunikationschef Malin Blom anmäler Smålänningen till Pressombudsmannen. Orsaken är att tidningen har publicerat en insändare där Blom ansåg sig smutskastad.

24 - Liberalerna stöttar ett utspel som alliansen gjort om att störta det rödgröna styret i kommunen. De rödgrönas agerande ansågs vara under all kritik.

28 - Alliansen valde att inte löpa linan ut vad gäller maktövertagandet. Eftersom kuppen om makten kom av sig, kunde fullmäktige välja Eva Ballovarre till nytt kommunalråd.

Mars

27 - Personal, boende och anhöriga på Pehr Hörbergsgården i Virestad strider för att boendet ska få vara kvar i dess nuvarande form. Det var genom Smålänningen de fick reda på att verksamheten var hotad.

28 - Älmhults kommun fick ta emot 600 namnunderskrifter mot nedläggningen av Pehr Hörbergsgården. Argumentet för en nedläggning var att det måste göras en besparing.

30 - Personalsituationen på Nicklagården i Älmhult beskrivs som alarmerande, då personal jobbar ensamma under vissa tider på dygnet. Detta var inte tillåtet.

Annons

31- Flera misstag har gjorts på stationsområdet. Det blev en nivåskillnad på 48 centimeter, elskåp placerades framför en dörr och gångbron hamnade för nära stationsbyggnaden.

April

19 - Det är ett mysterium hur sju miljoner kronor har bokförts efter kommunens köp av Hvita Korset. Det menar Bo Bergsjö (L). Han menar att det varit en övervärdering med sju miljoner kronor.

21- K-Fastigheter, som vill köpa 250 av Älmhultsbostäders lägenheter, kopplas samman till en fastighetsskandal i Eslöv. Detta gör ÄBO:s ordförande Helen Bengtsson (S) tveksam till affären.

25 - Affären med K-Fastigheter togs upp på fullmäktige, och beslutet blev att skjuta upp affären på obestämd tid.

28 - Den nyligen färdigställda vägen mellan Älmhult och Delary grävdes upp igen. En besiktning visade att det hade använts fel fyllning på en del av sträckan.

Maj

10 - Det rödgröna styret beslutade att skrota tanken på en kulturfabrik på Hvita korset. I stället ställde man in siktet på att satsa vid Silverdalen och Folkets hus.

15 - Ett omfattande slagsmål inträffade mellan elever på Linnéskolan. Det innebar polisanmälan och att vakt från Securitas kallades in. Inga tillhyggen ska ha använts.

24 - Skadegörelse, droger och alkohol var allmänt förekommande bakom stationshuset. Området blev ett tillhåll för ungdomsgäng, vilket gjorde resenärer otrygga

31 - Kritik riktas mot att Elmeskolans kostnader skenade. Det hade kommit fram att kostnaderna skulle öka med ytterligare 14 miljoner kronor.

Juni

8 - Invacare Rea AB i Diö säger upp 76 anställda och flyttar tillverkning till Frankrike. För personalen kom beskedet oväntat och många blev chockade.

16 - En företagare i Älmhults kommun har inte bokfört inkomster på sex miljoner kronor och åtalas för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

23 - Den populära organisten Mary Chard Petersson berättar att det var dags att avrunda den mångåriga gärningen i Stenbrohults församling.

28 - Företrädare för alliansen uppmanar de rödgröna att lämna ifrån sig makten. Orsaken är att alliansen anser att de rödgröna förhalar budgetprocessen.