2014 har börjat bra för Hallpressen. Den digitala försäljningen fördubblades i januari jämfört med 2013, samtidigt som printintäkten ligger på samma nivå som förra året. Även trafiken på de tolv nyhetssajterna fortsätter att öka. Bland annat så har sajterna i Västergötland för första gången nått över 100 000 unika besökare på en vecka.

Hallpressen

Hallpressen AB är ett helägt dotterbolag till Herenco AB och har en personalstyrka omfattande ci..

Hallpressen

Hallpressen AB är ett helägt dotterbolag till Herenco AB och har en personalstyrka omfattande cirka 530 heltidstjänster. Hallpressen ger ut morgontidningarna Jönköpings-Posten, Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Tranås Tidning, Vetlanda-Posten, Värnamo Nyheter, Smålänningen, Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning samt Västgöta-Bladet med tillhörande nyhetssajter. Koncernen har också gratistidningarna.

Skövde Nyheter, Tranåsaktuellt och Veckobladet Smålänningen samt nyhetssajten Jnytt.se. Hallpressen är majoritetsägare i Lokalmedia AB som ger ut gratistidningarna Finnveden NU, Jönköping Nu och Höglandet Nu. Förutom tidningsbolagen ingår Herenco Distribution AB, Herenco Press AB och riksförsäljningsbolaget Riksmedia AB i Hallpressen.

– Det är viktigt och roligt att vår satsning på det digitala redan visar resultat, säger Hallpressens chef för företagsmarknad Mats Tidstrand.

Samtidigt fortsätter arbetet med att spara 50 miljoner kronor, för att frigöra resurser till den digitala satsningen. Hallpressens ledning har nu presenterat ett förslag för facken och de anställda, men det är ännu inte färdigförhandlat.

I grova drag fördelas besparingen enligt följande:

* Redaktion 26-27 tjänster

* Företagsmarknad 12-13 tjänster

* Ekonomi, marknad, administration 12 tjänster.

Annons

Det här förslaget gäller bara tidningsbolagen. Besparingar ska även göras på distribution och tryck.

– Förutom att minska antalet tjänster, gör vi även en rad andra besparingar. Vi ser över allt, bland annat lokaler, bilar, avtal, vikarier och köpta tjänster, säger vd Christina Björklund.

Den största besparingen sker på redaktionen.

– Efter besparingarna har vi närmare 160 journalister i Hallpressen. Dessa duktiga medarbetare kommer fortsätta att producera mängder av bra lokal journalistik framöver, säger Lars Alkner, chef för redaktionell verksamhet i Hallpressen.

Ökad samordning och mer planerad journalistik är receptet för att Hallpressen ska bibehålla sin ledande position på utgivningsorterna.

– Vi måste göra prioriteringar och lägga fokus på den lokala journalistik som våra läsare vill ha, säger Lars Alkner.