De personer som berättar vill vara anonyma.

Efter att Smålänningen publicerade artikeln om HVB-hemmets miss med att inte anmäla en misshandel till Arbetsmiljöverket inkom det ett flertal reaktioner som vittnar om, som någon säger, ”en icke fungerande verksamhet, där det ibland går folk till jobbet med risk för att bli allvarligt skadade”. ”Detta förutom den kränkande behandling mot personalen som förekommer dagligen”·

– Saker som till exempel borde polisanmälas sopas under mattan, säger en person med stor insikt i verksamheten.

Inte bra integration

– Det förekommer till och med att chefer går på personer som vill och ber om att någonting ska göras åt beteende som vissa av ungdomarna ibland uttrycker genom exempelvis våld, hot och skadegörelser.

– Personalens agerande för att få det att fungera undermineras. Detta är inte en bra integration, det finns ingen som tjänar på att ungdomarna inte får ta några konsekvenser för vad de gör.

Personer berättar vidare om våld i form av misshandel och knivhot samt sexuellt ofredande som egentligen borde ha polisanmälts men tystats ner av chefer.

Tjänstefel?

”Tänk på vilka konsekvenser det kan få för ungdomarna”, blir svaret från cheferna. samt ”Du begår tjänstefel om du anmäler detta till polisen”.

– Det finns stora problem i organisationen som gör att arbetsplatsen ibland kan kännas fruktansvärd. Arbetsmiljön är under all kritik och detta behövs kommas till rätta med. Det gör man inte genom att inte ta tag i de problemen som finns genom att mörka.

En person förklarar att den valt att arbeta med flyktingar och integrering för att göra gott för de människor som kommer hit och behöver integreras.

– Detta sätt att driva HVB-hemmet är ingenting som någon tjänar på. Istället för att integrera de nyanlända så tvingas personalen snarare att sporra dem till dåligt beteende.

”Beklagligt”

Bo Ederström (M) är ordförande i socialnämnden, och han känner till att det varit incidenter på boendet tidigare.

– Jag är medveten om det, och det är beklagligt, säger han, och betonar samtidigt att det handlar om människor med väldigt olika bakgrunder, och som har mycket med sig i bagaget.

Några åtgärder för att få bukt på problemet finns inte inplanerade.

– Det här är inget som händer dagligdags, utan det handlar om enskilda incidenter. Att ha en särskild säkerhetsorganisation kring detta tror jag inte på, utan vi får hantera det när det kommer, säger han.

Vad gäller det senaste fallet, där kommunen ännu två veckor efter misshandeln inte hade anmält händelsen till Arbetsmiljöverket, känner Bo Ederström inte till detaljerna, men tycker att det är olyckligt att anmälan har dröjt.