Agunnarydsbon Krister Lindkvist, som bland annat varit aktiv i sockenrådet i många år, har reagerat efter artikeln med ägaren till den brandskadade tomten där Agunnaryds gamla lanthandel tidigare låg.

Ägaren Magave Altez Vargas har begärt anstånd av Ljungby kommun när det gäller saneringen av tomten och har även överklagat det vitesföreläggande som kommunens miljö- och byggnämnd dömt ut.

"Lågt vite"

Han uttryckte också att han kände sig motarbetad av Ljungby kommun.

– Kommunen har snarare varit alltför tålmodiga att utfärda vite än att motarbeta honom. Vitet kan snarare bedömas lågt jämfört med den förväntade saneringskostnaden av tomten, menar Krister Lindkvist, som uppskattar att kostnaden för saneringen ligger i storleksordningen 200 000 kronor.

Han menar att fastigheten med tanke på detta inte har det värdet som ägaren uttalat på 300 000 kronor.

Annons

– Jag har rått honom att sälja för en krona eller skänka bort fastigheten, säger Krister Lindkvist.

Behov av bostäder

Magave Altez Vargas köpte fastigheten för 30 000 kronor i mars 2016 efter en exekutiv auktion av Kronofogden och där han var den ende spekulanten.

I artikeln redogjorde han även för sina planer att bedriva någon form av kommersiell verksamhet på tomten och att planen görs om till industrifastighet. Miljöstation kunde vara ett alternativ, enligt Vargas.

Krister Lindkvist menar dock att en sådan redan finns i samhället, han hoppas i stället på bostäder.

– Jag är inte ensam om att tycka att detta är ett bra centralt läge för bostäder, exempelvis seniorbostäder i markplan, säger han.

Krister Lindkvist är orolig över att det kommer dra ut ytterligare på tiden innan det händer något med den brandskadade tomten.

- Vi har väntat länge nu på att denna skamfläck för Agunnaryd ska åtgärdas, säger han.