Någon gång under perioden 15-24 april gjordes ett större inbrott vid en villa i Älmhult. Samtliga vitvaror, det vill säga kyl, frys etcetera stals från villan. Det framgår inte om stölden skedde vid en nybyggd villa och hur stölden gick till, men dessutom stals även kaminen.