Bengt Germundsson (KD), Tommy Andersson (M) och Sven Jansson (C) säger i ett pressmeddelande att hela investeringen kommer att kosta cirka 1,1 miljoner kronor och kommer att vara helt genomförd i början av nästa år. Pengarna läggs på att bygga ut det fria nätverket i Markaryds kommun och på att erbjuda ett större utbud av TV-kanaler för de som bor i kommunala boenden.

Utredning klar

I februari, i år, föreslog Allianspartierna att man skulle undersöka om det gick att bygga ut nätverket i Markaryds kommuns fastigheter med fri wifi. Samtidigt gavs uppdraget att ta reda på vad som krävdes för att kunna erbjuda fler TV-kanaler i särskilda boenden.

Annons

– Utredningarna är nu klara och vi kommer att anslå pengar så att arbetet kommer igång, säger Tommy Andersson.

Det innebär att man inom kort kommer att kunna koppla upp sig via fri wifi på alla särskilda boenden, LSS-bostäder, elevhem, bibliotek, och på Sparbankshallen. De som tar del av kommunal service kan då i samband med sina besök komma åt internet medan de vistas i de kommunala byggnaderna.

50 kanaler

När det gäller TV så har många idag fler kanaler hemma än det basutbud som finns hos SVT och TV4. Utvecklingen i gemensamma lokaler på kommunala särskilda boenden har dock inte följt med. Det innebär att då man flyttar till ett särskilt boende så kan man kanske inte längre ta del av det som man är intresserad av. Men detta ska det alltså bli ändring på i Markaryds kommun.

– Med den här satsningen kommer man inom kort att kunna välja på cirka 50 kanaler antingen via ett eget abonnemang eller TV:n i gemensamhetslokalerna, säger Sven Jansson.