Vilket scoutläger det blev i Ljungnäs, norr om Kalmar, där Eneryda scouter bidrog med att fylla 24 scoutplatser.

Scoutledare Bodil Hansen berättar om veckans upplevelser.

– Olika åldersgrupper hade olika teman för sina upplevelser. De yngsta, Spårarscouterna sökte efter fabler, Upptäckarna samlade på piratberättelser medans Äventyrarna satsade allt på magi. Sist men inte minst fördjupade Utmanarna sig i ämnet Apokalyps. Vid lägrets avslutning överlämnades alla berättelser till Saga som därefter kunde vara lugn som vikarie på biblioteket, förklarar Bodil.

Saga alias Ellen SjömålenEneryda och Värends scoutkårer delade by på lägret.
Foto: Bodil Hansen

Ellen som gestaltade Saga är till vardags berättarpedagog på Sagobygden i Ljungby och lägret var ett gemensamt läger för scouter från Småland, Blekinge och Östergötland.

Eldningsförbud påverkade matvalen

– När alla deltagarna var på plats samlade lägret 1 600 scouter i Ljungnäs norr om Kalmar. Eneryda Scoutkår var bland deltagarna med i en grupp på 24 scouter.

– Värmen och torkan var en ny stor utmaning för lägerledningen. Att laga sin mat över öppen eld blev inte aktuellt och till och med att laga mat på gasol fick göras med särskilda restriktioner.

Inga öppna lågor var tillåtna och på kvällen lystes lägerplatsen upp av hundratals solcellslyktor.

– Närheten till de svalkande vågorna i Kalmarsund var uppskattad av alla scouter. Matsedeln fick göras om en vecka före lägret för att minimera behovet av att laga varm mat. Lunchen ersattes av kalla rätter såsom kräm och pastasallad, vilket också uppskattades i det varma vädret, berättar Bodil - nu hemkommen efter en eldlös scoutvecka.

Annons