– Vill de ha halalslaktat kött så är de ute och cyklar, det är vidrigt mot djuren. Kommer man till Sverige får man nöja sig med den mat man får här, men om de blir illa behandlade så kan de väl få demonstrera, säger Jan Lorentzson.

Halalslakt med bedövning

Halalslakt innebär att ett djur får strupen uppskuren och förblöder till döds, och enligt..

Halalslakt med bedövning

Halalslakt innebär att ett djur får strupen uppskuren och förblöder till döds, och enligt svensk lag måste alla djur göras medvetslösa, "bedövas", före avblodningen.

Slakt utan bedövning är inte lagligt i Sverige, men i flera andra länder, både i och utanför EU. Det kan finnas religiösa skäl bakom att avstå från bedövning vid slakt, men ofta är skälen enbart ekonomiska.

Många muslimer runt om i världen accepterar vissa former av bedövning före slakt.

Den som avblodar djuret ska vara godkänd av ett muslimskt samfund och de vänder djuret mot Mecka.

Den traditionella halalslakten har en rad kriterier, bland annat att djuret ska vara friskt och utan skador, få mat och vatten innan slakt, att inget djur ska se ett annat djur dö och att djuren ska behandlas med medlidande och värdighet.

Att djuret är bedövat kan anses som en skada, och det är den tolkningen som ligger bakom kritiken mot bedövning.

Källa: Djurens rätt, Jordbruksverket, Nyheter 24.

De senaste dagarna har Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna som sitter i justitieutskottet, blivit hårt kritiserad.

På sociala medier är han kritisk till de demonstrationer mot den nya asyllagen som asylsökande startade i Stockholm i förra veckan.

En lag som bland annat innebär att temporära uppehållstillstånd införs och anhöriginvandringen skärps.

Håller med Ekeroth

Han tycker inte att asylsökande ska ha rätt att röra sig fritt och demonstrera i Sverige.

– Det är inte självklart att de ska få göra vad de vill på gator och torg. Bara för att de är asylsökande betyder det inte att de ska ha alla rättigheter som svenska medborgare, sade Kent Ekeroth till SVT Nyheter.

Kan inte inskränka demonstrationsrätten

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms Universitet, anser att man inte kan inskrän..

Kan inte inskränka demonstrationsrätten

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms Universitet, anser att man inte kan inskränka rätten att demonstrera.

Han säger till SVT Nyheter att det inte går att ha ett generellt undantag för människor som saknar medborgarskap när det gäller deras rättighet att demonstrera.

Detta enligt FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och EU-stadgan för mänskliga rättigheter.

– Men man kan göra inskränkningar för demonstrationer om det är kopplat till hot mot ordning och säkerhet. Myndigheter kan säga nej till demonstrationer som anordnas vid en viss plats och tidpunkt, men det går inte att inskränka demonstrationsrätten, bara för att man inte är svensk medborgare, förklarar Pål Wrange.

Källa: SVT, Sveriges Television Nyheter

Kent Ekeroth anser att asylsökande borde hållas i förvar i så kallade transitcentrum tills beslut har tagits om de får stanna i Sverige.

Annons

Detta för att kunna identifiera de som söker asyl. Han får stöd av Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof.

Ekeroth får även stöd av Sverigedemokraternas toppnamn och gruppledare i fullmäktige i Ljungby, Jan Lorentzson.

– Jag håller med Kent Ekeroth helt och hållet. Man kan reagera på att det kommer hit folk från andra länder och protesterar mot den lagstiftning vi har i landet, säger Jan Lorentzson.

– Varför kommer de hit om de inte gillar vår lagstiftning? Vi har inte tvingat hit dem, fortsätter han.

"Inte koll på vilka de är"

Jan Lorentzson tycker också att de asylsökande borde placeras i någon form av förvar under själva asylprocessen för att man ska identifiera dem.

– Vi har ju inte koll på vilka som har kommit in i landet. Det försvinner ju folk från boendena också och ingen har koll på var de är, säger Jan Lorentzson.

– Man kunde ha dem i förvar i transitcentrum i Skåne innan de portioneras ut i landet. Men det går bara om vi har en fungerande asylprocess och det har vi inte idag eftersom det kom över 160 000 förra året. Det är för mycket folk i asylprocessen nu.

Missnöjda

Asylsökande i Annerstad i Ljungby kommun har sökt tillstånd att demonstrera vid Migrationsverket i Alvesta på torsdagen.

Orsaken är att de är missnöjda med förhållandena på asylboendet i Annerstad och hur de blir behandlade av Migrationsverket.

Bland annat misstänker de att de inte får halalslaktat kött.

– Det är inte första gången asylsökande är missnöjda med maten, det har hänt på andra asylboende. Om det är för att de inte får halalkött så har de fel, halal ska vi inte ha i Sverige. Halal är vidrigt mot djuren, anser Jan Lorentzson.

– Men om det finns fog för att de blir illa behandlade, så är det väl möjligt att de ska få demonstrera. Men det är ju bara under förutsättning att det finns fog för det.