Besluten i kommunstyrelsen föranleddes av en motion från Sverigedemokraterna där just dessa krav framställts.

Greger Larsson från socialförvaltningen, som utrett frågan, förklarade att det är Migrationsverket som har ansvar för åldersbedömningarna och att det är de "som äger frågan". Liksom att det inte kommer att bli aktuellt med några polisanmälningar.

Inget brott

Krister Lundin (M), som har lång erfarenhet av svenskt rättsväsende, sa att ha tyckts sig ha förstått att man inom SD är frustrerade över att det visat sig att ensamkommande farit med osanning om hur gamla de är.

– Det är inte kriminellt att ljuga. Det är egoistiskt och mänskligt.

Annons

Under debatten framkom det dessutom att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn var och är en god affär för Ljungby kommun.

– Vi har fått över mer än vi gjort av med av Migrationsverkets pengar, cirka fem sex miljoner varje år, berättade Greger Larsson.

Carina Bengtsson (C) fyllde i att så gott som alla överblivna pengar hamnat inom äldreomsorgen.

Äts upp på andra sätt

En uppgift som inte imponerade på Jan Lorentzon (SD).

– De pluspengarna har nog ätits upp inom andra verksamheter.

Som Smålänningen tidigare berättat har 58 personer inom kommunens flyktingverksamhet sagts upp och avvecklingen av HVB-hemmen går i rasande takt enligt Greger Larsson.

– Målet är att samtliga ska vara tömda till nyår. Sedan återstår mellan 25 och 30 personer som fått uppehållstillstånd.