Var finns respekten för sitt förtroendeuppdrag om man inte beter sig respektfullt under sitt uppdrag?

När varje enskild ledamot blir invald i kommunfullmäktige så är det på grund av att ett förtroende har givits av invånarna i kommunen och av det politiska partiet man företräder. Ett förtroende att man som ledamot ska verka för en bättre framtid, ett förtroende att man ska visa respekt och hänsyn mot kommunen och dess invånare och ett förtroende att ens partis ideologi ska genomsyra alla beslut man är med och tar. Som ledamot i kommunfullmäktige är man även arbetsgivare för alla som är anställda i kommunen. Det är ett tungt ansvar och det är viktigt att man aldrig glömmer vad det innebär.

Därför är det helt orimligt, i våra ögon, när ledamöter i kommunfullmäktige tillåts bete sig sämre än vad deras egna mammor någonsin hade tillåtit. Att vi står långt ifrån varandra mellan S och SD är ingen hemlighet men bara för att man ideologiskt inte är överens behöver inte betyda att det är fritt fram för respektlösa beteenden och härskaraktiga mobbningstendenser. I själva verket så uppför sig oftast barn och tonåringar i skolan bättre än det beteende SD uppvisade på senaste fullmäktigemötet. Det hånskrattades högt, det kastades fula kommentarer osv. Listan kan göras lång. Detta utan att ordförande sa ifrån en enda gång.

Frågan är inte varför ordförande inte sa ifrån, utan frågan är varför SD tycker det är ok att vara så pass respektlösa? Vad vinner dom på detta?

Annons

Hade våra partikamrater i fullmäktige betett sig som om dom precis lämnat sandlådan hade övriga i gruppen ifrågasatt deras förtroendeuppdrag.

Kan man inte uppvisa respekt på sittande möte mot övriga ledamöter och uppdraget i sig, så har man problem att visa respekt mot de som gett sitt förtroende det vill säga allmänheten och kommunen i stort.

Caroline Holmqvist Henrysson, (S)

Liselotte Åhlander, (S)

Relaterat: S-politiker: Ungdomar beter sig bättre än SD