– Burkinin är en symbol för kvinnoförtryck. När Ljungby kommun tillhandahåller burkinin legitimerar man ju det patriarkala förtrycket av kvinnor, säger Dick Andersson (SD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Ljungby.

Burkini - burka och bikini

Burkini är en typ av badplagg som formgavs i början av 2000-talet av den från Libano..

Burkini - burka och bikini

Burkini är en typ av badplagg som formgavs i början av 2000-talet av den från Libanon bördiga australiensiska klädesdesignern Aheda Zanetti.

Burkinin har beskrivits som en lösning för kvinnor som vill simma men som inte vill använda baddräkter som avslöjar för mycket av kroppen.

Den täcker inte ansikte, händer och fötter. Namnet burkini är bildat av burka (som dock även täcker ansikte och händer) och bikini.

Källa: Wikipedia

Burkini är ett badplagg för muslimska kvinnor som inte täcker ansikte, händer och fötter. Men burkinin täcker kroppen tillräckligt mycket för att följa de traditionella muslimska påbuden om slöja samtidigt som den möjliggör simning.

Ljungby simhall har haft en burkini till försäljning i fyra månader. Den finns i receptionen och kostar 1 500 kronor.

Hittills är det ingen som har visat intresse för att köpa burkinin, enligt personalen i simhallen. De säger att man erbjuder försäljningen till muslimska kvinnor som vill bada, men som inte vill ha vanliga baddräkter på sig.

"Ett religiöst och kulturellt tvång"

Sverigedemokraterna menar att Ljungby kommun inte borde sälja burkini och de vill att försäljningen upphör omgående.

Dick Andersson i SD har skrivit ett initiativärende i frågan som ska tas upp på onsdagens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden.

Annons

Där skriver de bland att de anser att burkinin är en påtvingad kulturell och religiös klädsel med syfte att inskränka kvinnors rättigheter att själva bestämma över sina kroppar.

– De flesta muslimska kvinnor tar inte på sig burkinin frivilligt, det är ett religiöst och kulturellt tvång. Det är ett hedersrelaterat förtryck av kvinnan. Jag vill inte att Ljungby kommun ska legitimera patriarkalt kvinnoförtryck, men de gör man genom att tillhandahålla burkinin, säger Dick Andersson.

"Vi lever i ett sekulärt land"

Sverigedemokraterna i Ljungby är inte ute efter att förbjuda burkinin, enligt Dick Andersson

– Nej, jag vill inte förbjuda burkinin, men de kvinnor som vill ha en burkini kan köpa den någon annanstans än i Ljungby simhall, tycker Dick Andersson och fortsätter:

– Vi lever i ett sekulärt land, religion är en privatsak som kan skötas i hemmet. Det är inget som ska styra i en simhall, de borde anpassa sig lite och inte kräva rättigheter utifrån sin religion och kultur, fortsätter han.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat att avslå Sverigedemokraternas initiativärende om upphörande av försäljning av burkini.

Ska mötas oavsett religion

Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, anser att kvinnor själva ska välja den baddräkt de anser sig bekväma med.

Hon pekar på att det är viktigt att man i den kommunala badanläggningen kan mötas oavsett religion, fysiska defekter, män och kvinnor, barn och vuxna.

"Våra värderingar ska vila på FN:s allmänna förklaringar av de mänskliga rättigheterna. Skellefteås integrationsarbete med flickor visar på att vi inte ska vara utestängande, utan vara inkluderande. Försäljning av badkläder bedöms ske i sådan liten mängd att den inte kan uppfattas som konkurerande verksamhet".