Frågan om att alla som nyanställs ska lämna in utdrag från belastningsregistret gjordes aktuell för några år sedan när Sverigedemokraterna motionerade om detta, men förslaget röstades ner.

Nu har den väckts igen inom partiet i Ljungby, först under fullmäktiges möte i maj. Sedan Krister Salomonsson (SD) fått klart för sig att det inte sker några kontroller av belastningsregistret under anställningstiden har han tagit frågan vidare med en ny motion.

Regelbunden kontroll

Partiet menar att det är en stor brist att det inte görs några uppföljande kontroller av personer som är anställda inom barnomsorg och skola, och skriver i motionen att det i värsta fall kan innebära att kriminella personer får fortsätta arbeta bland barn och ungdomar.

Krister Salomonsson skriver i motionen att fullmäktige borde besluta att alla som anställs inom Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från polismyndigheten. SD vill också att personer som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen regelbundet eller när arbetsgivaren kräver det ska lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten.

De vill också att personer dömda för brott som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och narkotikabrott ska anses vara olämpliga för anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Utdrag ut belastningsregistret

Smålänningen har kontrollerat vilka regler som gäller för anställda inom förskola och sk..

Utdrag ut belastningsregistret

Smålänningen har kontrollerat vilka regler som gäller för anställda inom förskola och skola, och det sker inga kontroller av brottsregistret under anställningstiden. Det råder dessutom sekretess mellan myndigheterna, så polis eller socialförvaltning kan inte informera utbildningsförvaltningen om någon anställd dömts för ett grovt brott.

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

Mord

Dråp

Grov misshandel

Människorov

Alla sexualbrott

Barnpornografibrott

Grovt rån

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Annons