Under senare år har banker valt att slopa kontanthanteringen, inte minst på grund av säkerhetsskäl.

Dessutom har den allmänna hanteringen i samhället minskat.

Även SEB i Älmhult genomförde detta för en handfull år sedan och undan för undan har antalet besök i banken minskat.

Detta har inneburit att själva kundtjänstdelen har fått allt mindre att göra.

En följd av detta blir att banken visserligen slår igen sina nuvarande lokaler utmed Esplanaden, men att det i stället blir en annan lösning.

– Vi ska vara kvar i Älmhult, fastslår tillförordnad kontorschef Karin Guselin.

– Rådgivningsdelen kommer att vara kvar.

Inte någon av de fyra anställda kommer därmed att bli utan jobb.

SEB kommer i februari nästa år att flytta in i andra, för den verksamheten, mera ändamålsenliga lokaler i Älmhult.

Då kan man enbart komma i kontakt med nämnda bank genom bokade möten vad gäller ekonomisk rådgivning.

Den övriga delen av bankens verksamhet flyttas till SEB-kontoret i Ljungby.

SEB