Larmet inkom vid 14.11. Enligt räddningstjänsten hade en bil kört i in i mitträcket i södergående körfält, strax norr om påfarten till riksväg 15.

Olyckan ska inte ha vållat några personskador, men bilen hade fastnat så illa i vajerräcket att bärgningen tog längre till än vanligt.

Nu ska det dock råda fri framkomlighet längs med vägen.