Utöver Tutaryd, som ni kan läsa om i en artikel nedan, är Angelstad en av de stora befolkningsmässiga vinnarna.

Här har befolkningen ökat med 60 personer de senaste femton åren.

– Glädjande, tycker hembygdsföreningens ordförande Mårten Sandin, som tror att det till stor del är Bolmen och Kösen som lockar.

– Den stora inflyttningen har varit i närheten av sjöarna. I området kring Bolmstad och Mjälen har det byggts en hel del, och vi har även Bolmen samhälle, säger han.

Att reglerna kring sjönära byggande har lättats upp har varit till fördel för församlingen, tror Mårten.

Det är också en hel del sommarstugeägare som har tagit steget fullt ut och flyttat ut på heltid.

Avståndet avgör

Ingrid Pettersson, ordförande i Angelstad sockenråd, är av samma uppfattning som Mårten Sandin; det är sjöarna och närheten till stan som är det avgörande.

– Jag vet att det är flera sommarstugor som har blivit permanentboende i Bolmen samhälle, men även inne i Angelstad, berättar hon.

Flera tyskar och danskar har på sistone valt att sälja sina fritidsboenden, och i Angelstad har man haft turen att få hit permanentboende istället.

Men samtidigt är det inte alla församlingar kring kommunens sjöar som haft samma utveckling. Grannförsamlingen Tannåker, som påminner en hel del om Angelstad, är tvärtom den som tappat procentuellt flest under de senaste femton åren.

– Jag tror att förklaringen till det finns i avståndet till Ljungby, säger Mårten.

Ingrid gör en jämförelse med de Ljungbybor som bor på de nybyggda tomterna i utkanten av stan, och som jobbar i industriområdet i andra änden.

– Jag tror att jag kör fortare till jobbet än vad de gör!

En tredje by i Angelstads församling där det byggts en hel del på sistone är Kvänslöv, som ju ligger en bit från sjöarna, men som har en fördel i just närheten till stan.

En uppstickare

Ser man enbart till statistiken de senaste fem åren är det Dörarps församling som har ökat procentuellt mest.

Församlingen hade förvisso en knagglig start på 2000-talet, med ett invånartal på 362 år 2000, en siffra som minskade successivt och 2009 hade sjunkit till 300. Men sedan hände något, och siffrorna började peka uppåt igen. I december 2015 var 318 personer folkbokförda i församlingen.

Intressant i sammanhanget är att grannförsamlingen Vittaryd har gjort en motsatt resa. De hade alltså sina högsta siffror 2009 för att sedan minska igen.

Den fjärde församlingen som, utöver Ljungby och Ljungby Maria, har haft en positiv utveckling är Lidhult.

Här har siffrorna pendlat runt 900 hela perioden, och sammanlagt ökat med 30 stycken.

Den församling som minskat mest de senaste femton åren är som tidigare nämnts Tannåker. En stor anledning till det resultatet är att församlingen tappade nästan 30 invånare på ett år 2000-2001.

Ser man till den senaste tioårsperioden är det istället Annerstad som hamnar i botten, med en minskning på 60 personer.