Nyligen gick ordföranden i SPF Seniorerna i Markaryd, Lennart Karlsson, ut och kritiserade kommunledningen i Markaryd för att den inte tar tag i frågan om hala trottoarer och parkeringsplatser. Karlsson vittnade då själv om hur halt det kan vara, vintertid, på vissa platser inne i samhället.

– Självklart ska vi utreda frågan om fria halkskydd till pensionärerna. Jag kommer att begära en snabbutredning så att vi kan behandla ärendet redan på nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december, säger kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson (KD) i ett pressmeddelande.

Utreda snabbt

Annons

Bengt Germundsson konstaterar att frågan om fria halkskydd tycks vara väldigt angelägen för pensionärsföreningarna och att det därför är viktigt att kommunen gör en snabb och heltäckande utredning för att komma fram till ett beslut.

Det handlar också om fallolyckor i hemmen.

– I artikeln kritiserar Lennart Karlsson även politikerna för att inte ha tagit tag i frågan om förebyggande insatser mot fallolyckor i de äldres hem.

Germundsson anser att det är anmärkningsvärt att Lennart Karlsson inte känner till den kostnadsfria tjänsten Fixar-Maja, som sedan flera år finns i Markaryds kommun.

Enklare sysslor

Bengt Germundsson påpekar att en av Fixar-Majas viktigaste uppgifter är att hjälpa äldre människor, ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättning. Detta med enklare sysslor i hemmet och ge tips och råd om säkerhet i hemmet för att förebygga fallolyckor.

Germundsson berättar att han själv var med när Fixar-Maja informerade om detta på SPF:s medlemsmöte för ett par år sedan.