Det var under helgen som någon eller några åsamkade skador på en bil som stod parkerad i Diö.