I december startade Henrik Jensen och Jimmy Ax en skivmässa i Ljungby. Det kom många säljare och intresserade. Försöket slog väl ut och och till påsken är det dags för en ny mässa.

På långfredagen slår portarna upp på Godsmagasinet, och arrangörerna räknar med att utbudet blir bredare den här gången.

Det kommer säljare både från Köpenhamn och Berlin och naturligtvis många från Sverige. Det blir dessutom försäljning av enklare förtäring, och det är ingen entréavgift för intresserade besökare.