Syftet är att värna om friluftslivet och bevara den speciella natur som finns i området.

Kommunstyrelsens rekommendation till fullmäktige är att besluta att göra skogen till ett naturreservat.

Magnus Walldén (M) som är kultur och fritidsnämndens ordförande är positiv till förslaget.

– Vi har egentligen inte haft några större diskussioner i vår nämnd, bara att man måste ta hänsyn till att barn ska kunna fortsätta att vistas i området, säger Magnus Walldén.

Vissa begränsningar

Genom att skogen får status som naturskyddsområde skyddas den mot exploatering. Men det kan också innebära att vissa begränsningar blir gällande.

I beslutsunderlaget inför måndagens möte framgår att man inte kommer att få ha lösa hundar i området och när det gäller eventuella tävlingar, övning, eller läger behöver de godkännas av den som förvaltar skogen.

– Syftet med att göra skogen till ett naturskyddsområdet är egentligen att bevara området som det är idag så att det kan fortsätta att användas av allmänheten, säger Per-Olov Almqvist vid tekniska förvaltningen som delvis varit med i förarbetet.

Martin Gummeson som är ordförande i orienteringsklubben FK Finn som har sin ungdomsträning i Kronoskogen skulle kunna påverkas men är dock inte orolig.

– Det enda som skulle vara ett problem för oss är om de förbjuder oss att gå utanför stigarna, men det verkar det inte som att de kommer göra så jag ser inga större problem. Det är bra att de försöker bevara skogen, säger han.

Mer fallna träd

Något som kommer att kunna skilja sig mot tidigare är att man kommer låta mer döda träd ligga kvar på marken för att gynna vissa arter som lever i veden.

Enligt beslutsunderlaget kommer det dock inte att ske på bekostnad av säkerheten för de som vistas i skogen.

Kronoskogen är en blandskog men består till stor del av tall som planterades i området redan på 1800-talet. Syftet var då att få den sandiga berggrunden att hålla sig på plats. Vissa av tallarna som finns i skogen idag är upp emot 150 år gamla.

Den lite speciella skogen ger upphov till ovanliga lavar och mossor. Dessutom finns en exklusiv matsvamp som trivs just här, goliatmusseron eller också kallad matsutake.