Det är cirka 15 år sedan som dåvarande skolchefen lyfte upp frågan om att system vad gäller kommunikation för skolan.

I detta system skulle man kunna logga in, anmäla frånvaro, se läxor och resultat.

Men inget har hänt.

Däremot har den privata skolan valt att ligga i framkant; ett sådant system finns på Thorén Framtid.

– Den kommunala skolan hänger inte med, säger Bo Bergsjö.

– Det finns inga tekniska hinder till varför man inte har ett väl fungerande kommunikationssystem.

Är bristfälliga

I en motion till fullmäktige pekar Bergsjö på att att det på flera skolor finns en form av system vad gäller kommunikationen mellan skolan, elever och föräldrar.

Systemen betecknas dock som bristfälliga.

– Alla som har haft en elev på speciellt högstadiet vet hur viktig information är. Som förälder kan man få veta vad barnet ska studera, läxor, när det är skrivning och vilket resultat det har blivit.

– När man har informationen kan hemmet, om de har förmågan, stödja eleven och underlätta för både skolan och eleven.

– Skolans största resurs är personalen och föräldrarna, men utan information kan inte föräldrarna hjälpa till.

För dålig

Bo Bergsjö menar att den här formen av information är för dålig på kommunens skolor.

– Det är ett stort resursslöseri och bidrar till dåliga resultat.

– Föräldrar med rätt information kan hjälpa en elev en timme om dagen. Det innebär en 40-timmarstjänst på åtta elever.

Annons

– Räknat på 600 elever blir det 75 tjänster.

Sett till alla kommunal skolor menar Bo Bergsjö att kommunen, genom att inte ha ett genomtänkt kommunikationssystem, går miste om mellan 100 och 200 gratis så kallade heltidstjänster.

Dessa resurser, i form av föräldrar, menar Bergsjö skulle kunna höja elevernas resultat i skolan.

– Det frigör också resurser i skolan att hjälpa de elever som behöver extrahjälp och som inte kan få något stöd hemma.

Bergsjö menar därmed att kommunen bör se till att skaffa ett digitalt informationssystem mellan skolan och elever/föräldrar.

Han anser att Linnéskolan bör prioriteras.

– Det finns inget viktigare för unga än utbildning. Släpp in de föräldrar som vill hjälpa till, menar Bo Bergsjö.