Bakom skrivelsen finns Ljungby Arbetarekommuns ordförande Magnus Carlsson, samt ledamöterna Anne Karlsson, Conny Simonsson, Bahtije Breznica, Emma Johansson-Gauffin, Paul Kowalski, Jerry Rogerstam, Tomas Nielsen och Liselott Åhlander.

De anser att LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) under flera år gradvis har urholkats, och menar att regeringen nu har alla möjligheter att återigen stärka LSS-reformen, något som man också slog fast att man skulle på partikongressen för några månader sedan.

Stort underskott

Annons

När Försäkringskassan drar in stöd så är det kommun och landsting som får ta kostnaderna, skriver de, och berättar att socialnämnden i Ljungby kommer att redovisa ett stort underskott, som till hälften beror just på indragen assistans från försäkringskassan.

”Vi har i regeringsställning sanerat en urgröpt ekonomi efter åtta borgerliga år. Nu är det läge att visa att vi menar allvar med en välfärd för alla” står det vidare.

En rad åtgärder

Ledamöterna i Ljungby arbetarekommun tycker att det är bra att regeringen har genomfört en rad åtgärder och utredningar för att komma tillrätta med utvecklingen.

”Vi kan inte samtidigt som vi pratar om att Sverige går som tåget och att det finns ett reformutrymme, se på när människor med de allra största behoven hamnar i kläm. Det handlar inte bara om förtroendet för LSS-reformen och svensk välfärd, utan också om förtroendet för Socialdemokraterna” avslutar man.

LSS