Region Kronoberg har tagit fram ett förslag till länstransportplan för 2018 till 2029, och denna har kommunerna i länet nu chansen att yttra sig om. Planen togs upp vid Älmhults kommunstyrelses senaste möte, och där presenterade utvecklingschef Paul Robertsson kommunens synpunkter.

Det finns en viss oro i Älmhult att planerade åtgärder för riksväg 23 kommer att skjutas upp, eftersom länsväg 941 i Uppvidinge prioriteras högt.

– Det gäller ombyggnad till 1+2-väg från Älmhult och norrut, och även den sträcka som återstår från Huseby till Växjö. Det ligger i både vårt och Växjös intresse att hela vägsträckan byggs om, och vi vill undvika att det hamnar utanför planen. Det finns ju bara en viss mängd pengar, säger Paul Robertsson.

Ingen enkel lösning

Denna oro delas av kommunstyrelsens ledamöter, och under mötet nämndes också att Trafikverket gjort klart att det beslutar över pengarna och hur de ska investeras.

Annons

För Älmhults del är också arbete för att skapa planskilda korsningar i Eneryda och Liatorp en viktig punkt i planen.

– Det är inte hållbart med plankorsningar, framförallt inte med tanke på de långvariga problem som varit i Eneryda. Det är tydligen så att anläggningarna är så gamla att det nu är problem att få fram reservdelar, så pass att de måste tillverkas när något går sönder. Det är därför det tar så lång tid att åtgärda problemen. Samtidigt finns det ingen enkel lösning, utan planskilda korsningar kräver stora ombyggnader och troligtvis att vissa hus får flyttas, säger Robertsson.

Prioriterar Diö

En del av länstransportplanen har brutits ut och presenterats i ett eget dokument: Cykla i grönare Kronoberg. I sitt remissvar över länstransportplanen nämns cykelvägarna, och den prioriteringsordning som region gjort.

En cykelväg mellan Delary och Göteryd hamnar högst på listan och en cykelväg mellan Diö och Möckeln finns först på plats åtta.

– Detta är inget som kommer från varken Älmhult eller regionen. Utan någon på Trafikverket har sett samordningsvinster där. Det finns fem tydliga cykelstråk i regionen och Älmhult till Diö är ett av dem och det omfattar både pendling och rekreation. Då vore del väl fiffigt om den sträckan byggdes klart, menar Paul Robertsson.

För att bygga en cykelväg mellan Delary och Göteryd skulle vägen dessutom behöva flyttas norrut, och det skulle innebära stora merkostnader.