Smålands akademi, med 18 ledamöter, instiftades 1993 av dåvarande biskop Jan-Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och filosofie hedersdoktorn Stig Tornehed. Syftet var, som det heter, att sprida ljus över den småländska vitterheten och främja småländsk identitet. Dess devis är ”snille och envishet”.

– Från början handlade det mest om att välja in författare och forskare, säger en av ledamöterna, länsmuseichef Lennart Johansson. Men på senare år har vi försökt vidga akademins rekryteringsbas. Det senaste invalet är ett sådant exempel.

– Kristina Alsér, som kommer från företagarvärlden, tar plats på stol nummer 1, på den stol där Astrid Lindgren en gång satt, säger biskop emeritus Jan-Olof Johansson, akademins preses eller ordförande.

Nytt pris

Annons

Samtidigt med att den nya ledamoten tar sitt inträde delar akademin också ut det första Hyltén-Cavalliuspriset. Det har fått namn efter Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som grundade Smålands museum, och i vilket förste pristagaren antikvarien och historikern Håkan Nordmark, Växjö, är anställd. Han får priset, 30 000 kronor, för att han verkar i museistiftarens anda och förenar djup historisk kunskap om Småland med ett historiskt berättande som engagerar en bred publik.

Priset delas ut med stöd av Stiftelsen Smålands museum och August Åhslunds stiftelse. Familjen Åhslund kommer från Blädinge. Priset kommer endast att delas ut när Akademin sammanträder i Växjö. Akademins sammankomster alternerar mellan de olika småländska residensstäderna. Sammanträdesdag är alltid i närheten av Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november.

Naturprofil

Vid sammankomsten delar akademin också ut ytterligare priser. Skaparen av barnboks- och radiofiguren Mamma Mu, Jujja Wieslander, får årets Emilpris på 30 000 kronor. Det delas ut med stöd av Saltkråkan AB.

Martin Emtenäs, känd naturprofil i tv, får Linnépriset som också är på 30 000 kronor. Det delas ut med stöd från skogskoncernen Södra. Han får prisset för att han med engagemang och entusiasm presenterar natur i Sverige.

Årets Wallquistpris tilldelas teologen Susanne Wigorts Yngvesson. Hon är bördig från Kalmar och var en kort period på 90-talet, informationssekreterare vid Växjö stift. I dag har hon riktat sökarljuset på etiska frågor i tiden. Wallquistpriset, namngivet efter en av Växjö stifts biskopar Olof Wallquist, är på 25 000 kronor och delas ut med stöd av Svenska kyrkan i Växjö stift.

Akademins Dag Hammarskjöldpris på 25 000 kronor går till Nathan Shachar, mångårig utrikesreporter på Dagens Nyheter. Han har verkat i både Latinamerika, Mellanöstern, Spanien och Turkiet. Priset delas ut med stöd av grosshandlaren, ekonomie hedersdoktorn Erik Malmsten. Nathan Shachar håller också högtidstalet vid sammankomsten.