Under våren kan risk för gräsbrand utfärdas av SMHI när risken är stor att bränder uppstår. Elden sprids lätt under våren i fjolårets torra gräs. Vid eldning utomhus vill SMHI varna för att "stor försiktighet bör iakttas".

– Gräset blir nästan som krut den här perioden, sade Leif Lindahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till TT i förra veckan.

Om eldning ska ske så ger Leif Lindahl via TT tips på vad man bör tänka på. Först och främst bör man ha koll på vinden, sedan är det viktigt att ha med sig släckredskap, planera för eldningen och gärna vara flera personer.

­— Sedan tycker jag att man ska tänka efter innan man börjar, om man verkligen behöver elda, säger Leif Lindahl till TT.