Många svenskar tittar på mobilen när de egentligen borde ha ögonen på vägen. Det kan leda till stor trafikfara och risk för olyckor. 31 procent av svenskarna tycker att det är tveksamt eller farligt att sms:a samtidigt som de kör, trots att nästan 40 procent av förarna sms:ar bakom ratten. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 14 september-3 oktober 2016. Totalt genomförde..

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 14 september-3 oktober 2016. Totalt genomfördes 6014 webbintervjuer via Norstats onlinepanel bland annat för att öka tillförlitligheten i undersökningens länsvisa nedbrytningar. Totalt antal svarande i den riksrepresentativa basen var 2003 personer.

Urvalet i Norstats onlinepanel panel.se är telefonrekryterat till 85 procent. Resterande 15 procent är till största del självrekryterade.

Undersökningen visar dock att hela 86 procent inser att rattsurfning påverkar deras uppmärksamhet på trafiken.

— Vår undersökning visar att många svenskar förstår att rattsurfing är trafikfarligt. Då kan det tyckas paradoxalt att många kombinerar den uppfattningen med att rattsurfa själva, säger Therese Malmström, utredare på Transportstyrelsen.

Minska användandet

Bland ungdomar är siffran ännu högre: 56 procent av förare mellan 18 och 30 år sms:ar när de kör bil.

Ett totalförbud genom lagstiftning skulle få hälften av dem att sluta rattsurfa. 35 procent tror att en rattsurfningsrelaterad incident skulle få effekt på deras beteende.

20 procent tror också att en tillsägelse från någon i deras omgivning skulle få dem att rattsurfa mindre, enligt undersökningen.