Anne Karlsson skriver att hon vid demokratidagar med årskurs sju i Ljungby kommun fick en fråga som gjorde henne mycket orolig. Den viktigaste frågan från ungdomarna var; ”Varför vi politiker inte gör ändringar så att ungdomarna får tillåtelse att köpa energidrycker fritt?”

– Frågan gör mig mycket orolig. Jag vet att livsmedelsverket säger att det finns skadliga ämnen utöver koffein i energidrycker och att med det som stöd arbeta för en rekommendation på 15 år. Det står att läsa på internet att det finns för och nackdelar med drycken. Kända nackdelar är att hjärtats rytm kan påverkas, skriver Anne Karlsson.

Hon trycker också på att överdosering kan leda till förvirring, ångest och oro, biverkningar som kan få konsekvenser för unga människor.

– En allvarlig nackdel torde vara att drycken är beroendeframkallande och det är berusningens konsekvenser som är mycket allvarliga i barn- och ungas liv.

Hon menar att det kan leda till missbruk av alkohol och andra droger och att energidryck kan bli inkörsporten. Hon nämner också de kända fördelarna om vakenheten som understryks i reklamen för olika drycker.

– Ostridigt är att energidrycken är en marknad för producenter att hitta nya målgrupper. Läskkonsumtionen har gått ner, energidrycken säljer starkt, skriver Anne.

Hon påpekar också den stora mängd socker som dryckerna innehåller, vilka hon liksom berusningens effekt vill bespara de unga så långt det är möjligt.

Annons

Av dessa anledningarna yrkar hon att; motionen bifalls av distriktskongressen. Att ge Kronobergs riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för att det införs ett 18-års för inköp av energidrycker. Samt att uppmana s-föreningar att bilda opinion om 18-årsgräns för köp av energidrycker i vårt län.