I valet 2014 fick Socialdemokraterna i Ljungby 5 297 röster, vilket var nästan 200 fler än 2010.

Om mindre än ett år är det dags igen, och målet då är att ta över makten.

Först i mars nästa år kommer det nya lokala valmanifestet, men redan nu har partiet sammanställt en lista över vilka frågor i kommunpolitiken som man vill prioritera.

För kommunstyrelsens del handlar det bland annat om en god infrastruktur, och i det ligger en utbyggnad av fjärrvärme till Lagan.

– Vi behöver fler kunder till nätet. Samtidigt är det inte alla i Lagan som har tillgång till fjärrvärme i dag, förklarar Magnus Carlsson (S).

Fler ben att stå på

Socialdemokraterna vill därtill jobba för en branschbredd i näringslivet.

– Vi är en industrikommun, vilket är bra, men vi behöver bredda oss så att vi får fler ben att stå på, menar Anne Karlsson (S).

Då kommer Ljungby också bli mer attraktivt, och locka fler att stanna, tror de.

– Ska man få unga att komma tillbaka efter studierna måste det finnas arbetsplatser för dem, säger Håkan Bengtsson (S).

(S) vill också flagga för fler hyresrätter, företrädelsevis billiga.

Annons

Anne berättar att andelen pensionärer som inte har råd att betala hyran och därför blir hemlösa har ökat stort i Stockholm.

– Så illa får det aldrig bli i Ljungby, menar hon.

Nytt äldreboende

För S-representanterna i socialnämnden är ett nytt äldreboende en prioriterad fråga, liksom en ökad grundbemanning inom äldreomsorgen.

– Det nya äldreboendet måste stå klart runt 2021-22, slår Håkan fast, och konstaterar att det tog åtta år från tanke till färdigt resultat när det gällde Åsikten.

I barn- och utbildningsnämnden vill (S) öka andelen personal på förskolorna.

– 2009 sänktes personaltätheten, och varje år sedan dess har vi Socialdemokrater velat öka den igen. Personalen går på knäna som det är nu, och vi ser problem med att folk lämnar, säger Magnus Carlsson, som lovar att driva frågan hårt nästa mandatperiod, om de nu inte får igenom den i nästa års budget.

Gratis körkortsundervisning på gymnasiet är en annan prioriterad punkt för nämnden, som ser det som en tydlig rättvise- och klassfråga.

I tekniska nämnden jobbar (S) bland annat för en belyst cykelväg mellan Lagan och Ljungby, och en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Mjälen.

Man anser även att framförhållningen vad gäller byggande av hyresfastigheter måste bli betydligt bättre i Ljungby kommun.

Vatten och bidrag

I miljö- och byggnämnden vill Caroline Holmqvist Henrysson och hennes S-kollegor fokusera på vattenkvalitén och på FN:s globala mål, men håller även ett vakande öga på att det planeras in grönområden för rekreation när det byggs nytt, medan Matija Rafaj i kultur- och fritidsnämnden vill att renoveringen av Grand, som i omgångar skjutits på framtiden, blir av.

– Vi vill återinföra det investeringsstöd för föreningar som vi tidigare tvingades dra in, och återställa nivån av stöd till studieförbunden, säger han.

I personal- och arbetsmarknadsutskottet vill (S) bland annat minska visstidsanställningarna i kommunen, genom att utbilda duktig personal, som samlat på sig erfarenhet och kompetens, men som saknar behörig utbildning.