Socialnämndens ekonomi i Markaryds kommun ligger visserligen numera på ett överskott, men det finns verksamheter inom socialnämndens område som kostar mer än tidigare. Socialchef Johan Rutgersmark kallar det "utmanande områden".

– Vi har fortfarande ganska många barn och unga som är i behov av vår hjälp och stöd. Familjer som far illa, så IFO har mer kostnader, säger han.

Det är barn som är placerade i andra kommuner?

– Vi försöker alltid hjälpa barnen på hemmaplan först om det går.

Det går, säger Rutgersmark, att sätta in behandlingsinsatser och "följa familjer i vardagen". Det bygger då på att föräldrarna är med på detta.

– Men så kommer vi till en punkt då barnen far riktigt illa och då måste vi gå in och agera. Men det är den insatsen som vi får ta till om inte andra insatser hjälper.

Fler aktuella

Är barnen som är i den situationen, fler än tidigare?

– Över tiden har vi sett att vi har fler och fler aktualiseringar. Det finns fler och fler som är aktuella för socialtjänsten, säger Johan Rutgersmark.

En utredning ska göras i varje fall. Utredningens resultat leder fram till olika slags insatser.

Det har alltså ökat?

– Över tiden så ser vi att vi har ökande utmaningar i samhället med barn som far illa.

Annons

– Men samtidigt har inte antalet placerade ökat, förtydligar Berit Larsson (KD) som är ordförande i Markaryds socialnämnd.

Rutgersmark och Larsson påminner om att Markaryds kommun redan gör en större satsning på förebyggande arbete. Pengar har tillskjutits för att kunna arbeta med andra insatser istället för placeringar av barn och unga.

– Det har hjälpt till att hantera den här ärendeökningen. Men vi ser samtidigt att vi har ett ökande tryck mot verksamheten, säger Johan Rutgersmark.

Annan härkomst

Har det att göra med att fler personer med utländsk bakgrund har bosatt sig i Markaryds kommun?

Under åren 2015 och 2016 kom också många ensamkommande flyktingbarn till Markaryd, vilka togs om hand av kommunen. Detta förhållande har förändrats på senare tid.

– Nu skulle jag nog säga att man ser både det ena och det andra. Det är svenska familjer och det är familjer av annan härkomst, säger Johan Rutgersmark.

Ett annat uppdrag för socialnämnden är att förebygga "hedersrelaterad problematik". Rutgersmark gör bedömningen att hedersrelaterad problematik också kommer att öka framöver. Då gäller det att ha rätt kompetens och en bra kommunikation med de personer som ingår i de så kallade "riskgrupperna".