I brevet framgår att föräldrar till barn placerade i Hallaryds förskola har problem sommartid eftersom den stängs under några veckors tid. Under denna period hänvisas vårdnadshavarna till förskolor inne i centrala Älmhult.

Det skapar problem, inte minst från de många föräldrar som arbetar på annan ort, däribland Markaryd och Osby. Det transportpuzzlet går ofta inte ihop.

Effekten kan bli, skriver man, att föräldrar kan tvingas ta semester under dessa veckor eller bli hänvisade till hjälpsamma släktingar.

Sockenrådet påpekar att antalet placerade barn i såväl Hallaryds förskola som Ryforsgården ökat markant och tycker det är viktigt att värna denna positiva utveckling. Därför borde kommunen undersöka om det finns underlag för att hålla åtminstone en öppen.

Hallaryds sockenråd undrar om förvaltningen verkligen undersökt behovet och möjligheterna. Det noteras att först sändes information ut om att förskolan stänger under en period på sommaren och att man först därefter skickade ut en förfrågan till vårdnadshavarna. Då hade sannolikt familjerna löst problemen på egen hand.