Samtidigt kunde han notera ett publikrekord. Många hade alltså hittat vägen till kyrkbyn intill Bolmån, två mil söder om Ljungby.

- Det var tjockt med folk, nästan köbildning, berättar Fredrik Jansson.

Trots att han arbetar heltid som lärare vid Sunnerbogymnasiet, räcker tiden uppenbarligen också till för konsten. Årets utställning omfattar mestadels nya målningar.

- Cirka 80 procent är nytt sedan i fjol, säger han.

Fredrik Jansson är alltså produktiv vid staffliet - men bara tre fjärdedelar av året. Vintertid lägger han penslar och färgtuber åt sidan. Förklaringen är enkel - det är för kallt i ateljén.

Vid intresse

I tid är årets sommarutställning en kort historia - endast två dagar, sistlidna lördag och söndag. Det betyder dock inte att intresserade besökare nödvändigtvis är utestängda från utställningen även om dörren till galleriet är låst.

Annons

- Det är bara att ta kontakt med mig, så öppnar jag, säger Fredrik Jansson, som några veckor till vistas i det intilliggande sommarhuset.

Den som tidigare är bekant med Janssons konst, kommer att känna igen sig i nyheterna i årets utställning. Fredrik Jansson målar som tidigare uteslutande i akryl, och motiven väcker också ett genkännande. Första ögonkastet får betraktaren att uppfatta motivet som abstrakt och diffust. Men vid närmare beskådande framträder alltid något konkret ur det abstrakta. Konturer och nyanser blir till figurativa bilder.

Och detta är själva poängen i Fredrik Janssons konst.

När han själv med ett enda ord ska karaktärisera sin konst, så hittar han snabbt ett träffande ut

tryck.

- Fantasieggande!

Titeln viktig

Jansson överlämnar åt betraktaren att tolka och förklara motivet, men han ger genom målningens titel en viss vägledning.

- Jag lägger faktisk mycket tid och tanke på att hitta en passande titel, säger han.

Med på utställningen är förstås Fredrik Janssons välbekanta "glimtar", små miniatyrer som var för sig är självständiga konstverk men som kan kombineras och pusslas ihop till något större.