Trenden försvann med tiden, vilket ledde till att många sorgeträd missköttes. Hösten 2015 påbörjade kyrkorådet i Markaryd ett projekt, vars mål var att förfina kyrkogården vid Markaryds kyrka.

– En kyrkogård ska vara vacker men samtidigt fungera som en symbolik för sorgen, säger Per Persson, kyrkvaktmästare.

Syftet med projektet var att genomföra en standardiserad försköning. Det skulle vara effektivt och inte alltför kostsamt.

Trädgårdsplanen gjordes tillsammans med en landskapsarkitekt och färdigställdes 2016. Sen dess har det planterats nya växter, bland annat rosen- och sirenbuskar.

Annons

– Vi utgick från en så kallad strategisk punkt med fokus på infart och utfart till kyrkogården. Du ser nya planteringar vid parkeringen och det är för att lyfta upp det visuella, säger Persson.

Kulturskyddade träd

Alla träd som finns på kyrkogården är inventerade av anlitade firmor. Träden är med andra ord kulturskyddade, de går under kulturminneslagen och finns dokumenterade.

– De anlitade firmorna skriver föreslagna åtgärder. Vi här på kyrkogården skickar sen vidare trädgårdsplanen till länsstyrelsen som ska godkänna den, och därefter vet vi hur vi ska jobba på kyrkogården, säger Persson.

En fridfull karaktär

På Markaryds kyrkogård finns tre nyplanterade sorgeträd. Det är exakt samma avstånd mellan varje hängsilverlind och tillsammans bildar de en triangel.

– Det är vackra träd som symboliserar sorg och treenighet, säger Persson.

Sorgeträden planterades i fjol. Det kommer ta cirka fem år tills de etablerar sig.

– Vi är en liten kyrkogård, men jag tycker att sorgeträden ger en bra karaktär. Sorgen är inte alltid vid gravplatsen, och därför ska kyrkogården vara en plats där man känner frid, säger Persson.