Det var på grund av bristen på vårdplatser som de bägge sjukhusen klockan 13.40 idag måndag gick in i stabsläge.

Det är den lägsta beredskapsnivån, och innebär att ”nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder”.

Framför allt är det på centrallasarettet i Växjö lasarett som läget är ansträngt.

– Som vi ser det så finns det ingen speciell orsak till det ökade behovet, utan just nu har vi många svårt sjuka patienter som behöver sjukhusvård, säger Maria Wiltz, sjukhuschef, i ett pressmeddelande.

Sjukhusen ökar nu samarbetet olika verksamheter emellan för att lösa den uppkomna situationen och kunna erbjuda fler vårdplatser.