Det var under söndagen som en anmälan kom in om att någon hade öppnat in till bisamhället och där tagit 15 ramar med bin i. Värdet på de stulna ramarna med bi uppskattas till cirka 3 000 kronor.