Mannen som bor i trakten av Älmhult hade en revolver av kaliber 22 med ammunition hemma i sin bostad, utan att ha rätt till det. Åklagaren hävdar att mannen gjorde detta med uppsåt och yrkar att revolver och ammunition förverkas.

Mannen stäms också för narkotikabrott. Genom odling ska han olovligen ha framställt 127,59 gram cannabis, avsedd för missbruk. Mannen har också gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott, genom att han haft amfetamin och Tramadol. Han har även använt hasch- och cannabispreparat.