Älmhults kommun har i dagarna sammanställt en skrivelse till Ikea med anledning av de mångåriga luktproblemen.

Vid ett stort antal tillfällen har kommunen fått in klagomål på en stinkande lukt.

Nu har det gått så långt att kommunen lämnar över ärendet till mark-och miljödomstolen, för ett föreläggande om åtgärder.

Allt började när det nya handelsområdet 2012 kopplades på det kommunala spillvattennätet. Problem uppstod nedströms handelsområdet.

Den värsta stanken har drabbat de boende på Västra Backgatan, som med jämna mellanrum meddelat detta till kommunen.

I de många skrivelserna heter det bland annat:

"Vi är så jäkla trötta på lukten". "Vet att en granne mittemot oss förklarade att det osar nyskiten lukt och det stämmer väldigt bra".

"I dag har varit en rekorddag och inget positivt. Det luktar så enormt illa". "Nu får ni faktiskt ta tag i detta med avloppslukten på Västra Backgatan".

Stanken kommer från Ikeas varuhus.

Fortsatt lukta

Annons

För att komma tillrätta med problemet har kommunen tätat spillvattenbrunnar, gjort kapacitetstester och rotskurit ledningar

Inget har dock hjälpt.

Älmhults kommun har varit i kontakt med Ikea, bland annat i januari. Då gjorde Ikea en inventering av sin matavfallskvarn och fettavskiljare.

Kommunen konstaterade att det var samma stank i dessa enheter som på Västra Backgatan.

En annan iakttagelse som kommunen gjorde vid besöket på Ikea, var att underhållet och tömningen av fettavskiljaren var eftersatt.

Det framkom också att fettavskiljaren hade larmat, utan att Ikea vidtog några åtgärder.

Värdena överskreds

Den 18 maj installerade Ikea en utrustning, vars avsikt var att komma tillrätta med stanken. Men efter detta har klagomålen på stank fortsatt att komma till kommunen.

Provtagningar visar dessutom att värdena avviker från normalt hushållsspillvatten; man får inte tillföra avloppet fett i större mängder eller ämnen "som orsakar stopp, avlagring, vidhäftning och gasbildning".

Älmhults kommun medger inte Ikea rätt att överskrida avloppsvärden som just överstiger normalt hushållsspillvatten.

Förutom att mark-och miljödomstolen nu ska fundera över åtgärder mot Ikea, ska miljö-och byggförvaltningen också handlägga ärendet.