Initiativet kom från Lars Isaksson på räddningstjänsten i Ljungby. Detta efter att just statisk elektricitet antas ha levererat den tändande gnistan vid tre bränder på just plastföretag i regionen.

En av dem utredde han själv, den i Markaryd.

Så han bokade in ett konsultföretag och bjöd in företag och kollegor.

– Jag har säkert gjort ett 50-tal utskick till företag och har stött på flera stycken. Bara här i kommunen har vi 8 - 9 plastföretag, säger Lars Isaksson.

Men inget företag nappade.

Mänskliga tändstift

Naturligtvis blev han besviken. För det finns skäl att inhämta kunskaper och förebygga risker.

– Visst, företaget kanske har haft en konsult som fått dem att bygga säkert. Men så kanske företaget har glömt att personalen inte får ha nylonoveraller och ej avledande skor.

Annons

Då är det risk för personalen går omkring som mänskliga tändstift och det kan bli farligt om det finns exempelvis brännbara vätskor i närheten.

– Vi själva får av den anledningen absolut inte använda våra kemidräkter i miljöer med brandfarliga vätskor utan bara när det gäller syror, baser och andra kemiska ämnen. Och vi ser risker med våra stövlar som också är statiska, säger Lars Isaksson.

Det är ett skäl till varför man lägger skum på bensin som kommit ut efter en trafikolycka.

Konsulten Anders Thulin berättade att det har hänt, om än oerhört sällsynt, att räddningstjänsten själva har orsakat eldsvådor genom just elektricitet. Han nämner en tragisk olycka i Belgien där 20 människor dog.

Tre åkgräsklippare

Men det är inte bara en fråga för brandmän och företagare. Isaksson berättar att han ett år noterade att tre åkgräsklippare brunnit.

Hans teori är att de varit varma (då ska de inte fyllas på enligt brukshandvisningen) och under påfyllningen har bensinen (brandfarliga vätskor som faller alstrar elektricitet) levererat en gnista.

En av deltagarna var Roger Sällberg, insatschef från Älmhult:

– Lärorikt! Det här är inte riskfritt och det kändes bra att friska upp kunskaperna.