Regeringen aviserade i sin höstbudget att satsningen på förlossningsvården skulle utökas. Som en del i detta får Region Kronoberg nu 17,6 miljoner kronor, som ska satsas på att långsiktigt förbättra arbetssituationen för de anställda.

– Vi är överens med regeringen om att förlossningsvården är i en svår situation och att det är nödvändigt med de beslutade satsningarna. Satsningarna ligger också i linje med vårt arbete för ett minskat beroende av hyrpersonal, säger Anna Fransson, (S) regionstyrelsens ordförande.

Ökad delaktighet

Annons

Annika Hull Laine, som är centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgicentrum, tycker att det känns bra att de nu kan arbeta vidare med arbetsmiljön.

– Vi får nu en möjlighet att ta fram såväl aktiviteter som att göra en genomlysning av ledarskap, medarbetarskap, arbetstidsmodeller och andra aktiviteter för att skapa en ökad delaktighet, säger hon.

Föds fler barn

Pengarna som Region Kronoberg nu får kommer även att gå till särskilda tidsbegränsande arvoden till barnmorskor som arbetar vid kvinnoklinikens dygnet-runt-verksamhet, samt till tillsvidareanställda specialistläkare som arbetar heltid.

Att läget är ansträngt inom förlossningsvården har flera orsaker. Dels föds det fler barn, och dels finns en brist på specialister inom förlossningsvården idag, bland annat beroende på att det skett ett generationsskifte.