Läget förväntas inte förändras nämnvärt under den närmsta veckan. Det blir fortsatt höga temperaturer, låg luftfuktighet, vind och ingen nederbörd, vilket leder till att både antändningsrisken och spridningshastigheten ökar kraftigt.

Räddningstjänsterna skriver i ett pressmeddelande att de befarar att en brand både kan sprida sig fort över ytan men även risk för att det går på djupet i backen.

Extremt torrt

Därför går man nu ut och uppmanar allmänheten till försiktighet.

– Det är extremt torrt i markerna och det krävs inte mycket för att det ska ta fyr. Vi vill verkligen att man ska vara aktsam, framför allt om man arbetar i skogen, säger Örjan Svensson, brandinspektör på Räddningstjänsten i Ljungby.

Räddningstjänsten i Ljungby har trots torkan ändå haft förhållandevis lite larm.

– Det är vi väldigt tacksamma över, att vi har varit förskonade. Vi har haft några stycken gräsbränder, men ingen allvarlig. Vi har hunnit dit i tid och begränsa dem.

Eldningsförbud

I Kronobergs län har det varit eldningsförbud sedan den 18 maj. Och i nuläget krävs en del regn för att upphäva det.

– Det kommer inte räcka med en dags regn, det kommer att krävas mer än så för att länsstyrelsen ska upphäva det, säger han.

Om man bryter mot eldningsförbudet och det börjar brinna kan man bli åtalad för oaktsamhet.

Så här kan du som medborgare hjälpa till:

• Följ eldningsförbudet som råder.

..

Så här kan du som medborgare hjälpa till:

• Följ eldningsförbudet som råder.

• Fimpa din cigarett riktigt, släng inte din fimp i naturen.

• Om du skall grilla, gör det säkert. Kan du inte det undvik i så fall att grilla.(värmen finns kvar länge i grillkolen och kan eftergrillning orsaka brand)

• Undvik för tillfället arbete i skog och mark som kan orsaka värmeöverföring. (slåtter,markberedning)

• Om du måste arbeta i skog och mark, se till att du har rätt utrustning och rätt kunskap för att släcka en brand.

Om du upptäcker en brand:

• Rädda dig själv och andra som kan vara i fara.

• Varna dem som kan hotas av branden.

•· Försök släcka, men tänk på egen säkerhet.

• Larma 112, orientera dig, möt upp och visa vägen för räddningstjänsten.

Att tänka på:

• Du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad innebär eldningsförbud?

Att det råder förbud mot allt uppgörande av öppen eld utomhus, även iordninggjorda eldstäder på marken. Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, underförutsättning att försiktighet iakttas.Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.(läs mer på länsstyrelsens hemsida)

Annons