Det blev minst sagt hektiskt på tisdagsmorgonen när kommunen upptäckte en mycket stor vattenförbrukning.

Gatuavdelningen arbetade för fullt med att lokalisera läckan.

Älmhults kommun gick ut med en uppmaning till allmänheten att vara sparsam med vattenförbrukningen, och inte använda tvätt-eller diskmaskiner.

Läget var så akut att vattentornet riskerade att tömmas.

Ett bekymmer

– Det läckte ut 700 kubikmeter vatten, säger va-chef Kristin Täljsten.

– I vattenverket producerar vi 2 400 kubikmeter vatten, så det blir ett bekymmer när det läcker ut 700 kubikmeter.

När personal såg att vattennivån sjönk snabbt slog man larm.

Älmhults kommun hade tre timmar på sig att hitta läckan innan det blev tomt i vattentornet, och med en och en halv timme tillgoda lyckades man.

Läckan spårades till Ljungbyvägen 23.

– Det var bra gjort av personalen, säger Kristin Täljsten.

Det visade sig vara problem med en gammal gjutjärnsledning på ett ställe där två huvudledningar möts.

Dålig kapacitet

Just där brukar det inte vara problem med läckor.

På vissa ställen, däremot, är det läckor mest hela tiden.

– Problemet är att vi inte har några marginaler i vattenverket.

– Det är för dålig kapacitet och då blir det stora bekymmer med läckor.

Dessutom oroar det va-chefen att det kan upptäckas fler läckor framöver, i och med att tjälen släpper.

När vattenläckan på Ljungbyvägen lokaliserats stängdes ett antal ventiler runt läckan.

Annons

Under onsdagsmorgonen beräknas jobbet med att täta läckan komma igång. Hur lång tid det kommer att ta är högst oklart.

– När vi väl börjar gräva kan vi träffa på ytterligare något som behöver bytas ut.

– Vi kommer att informera om vilka hushåll som blir direkt berörda när vi ska laga läckan.